מחקר רפואי על תרופה ניסיונית נגד כיבים בפה הנובעים ממחלת בכצ'ט
“אנחנו בודקים אם תרופת מחקר מסוימת בטוחה לשימוש ואפקטיבית נגד מחלת בכצ'ט.”
גיל:
+18
מין:
שני המינים
מתנדבים בריאים:
לא
מילות מפתח:
מחלת בכצ'ט, אפרמילסט, 10004-otezla, cc, תסמונת בכצ'ט, כיבים בפה, כיבים באיברי המין, silk road disease, פצעים בפה, בכצ'ט
סוּג:
סוג ניסוי שלב 3 בתרופה
יעד:
204 משתתפים
תיאור
מחלת בכצ'ט המכונה גם תסמונת בכצ'ט, היא הפרעה נדירה הגורמת לדלקת בכלי הדם ברחבי הגוף. התסמינים והסימנים עשויים לכלול פצעים בפה, דלקת עיניים, פריחות ונגעים בעור, ופצעים באיברי המין, והם משתנים בין אדם לאדם ועשויים להופיע ולהיעלם מעצמם. הסיבה המדויקת למחלת בכצ'ט אינה ידועה.
המחקר יבחן אם תרופת המחקר עדיפה על פלסבו (חומר לא פעיל בצורה זהה לצורת התרופה) לטיפול בכיבים בפה בקרב נבדקים הסובלים ממחלת בכצ'ט פעילה. הסתמנויות אחרות של המחלה ייבדקו אף הן. המחקר יבחן גם את מידת הסבילות של הגוף כלפי התרופה המחקרית.
דרישות המחקר
15 ביקורים במרפאה
• ביקור ראשון אחד
• 13 ביקורי טיפול (64 שבועות)
• ביקור מעקב אחד (ארבעה שבועות אחרי המנה האחרונה)

ההשתתפות במחקר תימשך 74 שבועות לכל היותר, ותדרוש מן המשתתפים לבלוע טבליות פעמיים ביום.

המחקר יכלול שתי קבוצות. קבוצה אחת תקבל טבליות פלסבו במשך 12 שבועות, ולאחר מכן את טבליות התרופה המחקרית במשך 52 שבועות. הקבוצה השנייה תקבל את התרופה המחקרית במשך 64 שבועות.
מי יכול להשתתף במחקר?
• מבוגרים בגיל 18 ומעלה
• עם אבחנה של מחלת בכצ'ט
• עברו בשנה האחרונה לפחות שלושה התקפים של כיבים בפה

במהלך הביקור הראשון במרפאה יבדקו קריטריונים נוספים להתאמה.

מי אינו יכול להשתתף במחקר:
• הרה או מתכננת היריון
• משתתף כיום בניסוי קליני אחר או השתתף בניסוי כזה לאחרונה
• מחלת בכצ'ט פעילה באיברים חשובים מסוימים
התועלת שבהשתתפות והסיכון הטמון בה
התועלת והסיכונים הטמונים בהשתתפות בניסוי קליני זה יוסברו לך בביקור הראשון שלך.
לוח הזמנים
משך המחקר ותקופת המחקר
15 ביקורים במהלך כ-74 שבועות.
תקופת הגיוס
מ-1 בדצמבר 2014 עד 31 במרץ 2017
Sheba Medical Center
Ramat Gan

אם יש לך שאלות או רוצה ללמוד יותר? השאר את פרטי ההתקשרות שלך למטה ואת צוות המחקר יגיע אליך.


שְׁלִיחָה

Send SMS with Study Info:

SMS Sent!

Share Study Info via Email:


תצוגה מקדימה